תקנון ביטולים והחזרים קורסים \ כרטיסיות השכרה \ שוברי מתנה

 

● תוקף לניצול שיעורים בקורס שנתיים מיום רכישת הקורס

● תוקף לניצול השכרות בכרטיסיית השכרה שנתיים מיום רכישת הכרטיסיה

● תוקף לניצול שובר מתנה כשנה מיום הרכישה

● תוקף ניצול קורס משובר מתנה שנתיים מיום תחילת ניצול השובר (הקורס)

● החזר כספי על קורס \ כרטיסיה \ שובר מתנה יתאפשר עד 14 ימים מיום הרכישה

● החזר כספי על חלק מקורס שלא נוצל יינתן עד חצי שנה מיום רכישת הקורס, השיעורים אותם
ניצל התלמיד יחושבו כשיעורים במחיר מלא ולא באופן יחסי למחיר הקורס.

● ביטול שיעור או השכרת סירה שנקבעו מראש – יתאפשר בהודעה מוקדמת עד 24 שעות לפני
מועד השיעור – אי הודעה מוקדמת תגרור חיוב של 150 ₪ או הורדת שעה מהקורס.

● ביטול שיעור \ השכרה ע”י המועדון מפאת תנאי מזג האוויר לא יגרור חיוב או הורדת שעות.