חבל פורמוליין 4 מ”מ למתיחת מפרש

    22

    מחיר לפי מטר