מותחן חבל למפרש

120

מותחן חבל לנוחות כיוונון המפרש