מערך קומפלט Severne Mach1 7.8 , 2018

5,600

מערך סלאלום של סוורן הכולל
– מפרש סלאלום Mach 7.8 , 2018 ,(נמכר)
– מנור Enigma 100% קרבון סלאלום 180-230 , מחיר למנור בלבד 2700 ש”ח
– תורן Apex Team 100% קרבון 460  (נמכר)
– מאריך אלומיניום סוורן , מחיר למאריך בלבד  250 ש”ח

קטגוריה: