סכין אבטחה לגלישת קייט

35

סכין לאבטחה לגלישת קייט לשימוש במצבי חירום

ניתן לחבר לטרפז