חופה לקייט סרפינג Airush Wave 9m , 2016

1,500

חופה בלבד

תוספת באר 700 ש”ח