טריינר קייט 2 מ’ אייראש

690

טריינר קייט של אייראש במידה 2 מ’

המחיר כולל באר תואם שני חוטים