טריינר קייט 3 מ’ אייראש

690

טריינר קייט של אייראש במידה 3מ’

המחיר כולל באר תואם שני חוטים