ערכת חספוס לגלשן רוח

290

0.5 ק”ג – מתאים לחספוס של עד שלושה גלשנים