תיק לפויל סטארבורד

  540

  תיק לסנפיר פויל

  M  GT , GT-R, GT-R Plus
  L  IQFOIL , RACE , RACE Plus
  XL  WAVE , STYPE , ETYPE
  XXL  STYPE  \ ETYPE \ SuperCrusier

  נקה