תיק נסיעות לשני משוטים

    440

    Starboard Double Paddle Bag

    תיק המתאים לעד שני משוטים עד אורך 2.10

    קשיח ומעולה לנסיעות וטיסות